Introductie klassen

In de Vlindertuin focussen we ons op de totale ontwikkeling van het kind. Wij gaan er van uit dat er een goede balans dient gevonden te worden tussen de ontwikkeling van het cognitieve, het socio-emotionele en het manueel/culturele waarbinnen het zijnsluik te allen tijde wordt gerespecteerd.

Geen frontale, klassikale lessen maar werken op eigen niveau, volgens eigen capaciteiten door het hanteren van didactische structuren en andere coöperatieve werkvormen. Vanuit de drie visies van meervoudige intelligentie, matchen, stretchen en vieren krijgt ons onderwijs vorm.