Infoavond nieuwe leerlingen

Op donderdag 10 februari 2022 vindt er een infoavond plaats voor nieuwe leerlingen. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen en -cijfers zal de infoavond digitaal of fysiek doorgaan. We informeren u uiteraard zo snel mogelijk over hoe alles precies georganiseerd zal worden.

We actualiseren de website inschrijveninbrussel.be in de komende weken.
Begin november leest u er alles over de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023.

Overzicht van de belangrijkste data

 • 10 - 21 januari 2022: voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel
 • Januari - februari 2022: leer de scholen kennen
 • 7 - 31 maart 2022: aanmelden via inschrijveninbrussel.be
 • 6 mei 2022: infobericht
 • 9 - 31 mei 2022: inschrijven
 • vanaf 9 juni 2022: vrije inschrijvingen

Is uw kind geboren in 2020? Dan moet u het in maart 2022 al aanmelden, ook al start het pas in september 2023.

 1. Bezorg de school deze documenten:
  • identiteitskaart van uw kind;
  • attest van gezinssamenstelling of identiteitskaart van de broer
   of zus die al naar school gaat.

Bij de inschrijving vragen wij een officieel document mee te brengen dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (samenstellling van het gezin).
De inschrijving kan pas ingaan na instemming en schriftelijk akkoord betreffende het pedagogisch project, het schoolreglement en de engagementsverklaring.
Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school. Bij elke wijziging van het schoolreglement wordt dit expliciet medegedeeld via de website. Indien ouders niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van het kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.
Bij de inschrijving van het kind, zullen de ouders bevraagd worden over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, eventueel info over de vorige school en schoolresultaten… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien de school op de hoogte is van het niet-akkoord van een van beide ouders, kan het kind niet ingeschreven worden.
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

 

Covid-19 Update 😷

Wat verandert er vanaf maandag 7 maart?

Code geel:

 • Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmasker meer dragen.

Opgelet: mondmaskers zijn voor +12-jarigen wel nog verplicht op het openbaar vervoer. Op het collectief vervoer - zoals busvervoer naar het zwembad of een extra-muros activiteit - is een mondmasker dragen aanbevolen. 
Ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er een in dat geval.