Infoavond nieuwe leerlingen

De infoavond voor nieuwe leerlingen van schooljaar 2023-2024 moet nog vastgelegd worden. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie over de inschrijving.

U kon via deze pagina uw kind aanmelden tussen 7 maart 2022 (vanaf 9 uur) en 31 maart 2022 (tot 16 uur).
Deze periode is afgelopen. U kan uw kind niet meer aanmelden.

Voor vragen kunt u terecht bij de helpdesk: 02 553 30 20 of lop.brussel@vlaanderen.be of neem een kijkje op www.inschrijveninbrussel.be

Hulp nodig? Kijk op www.inschrijveninbrussel.be voor meer informatie. Neem contact op met de helpdesk 02 553 30 20. Stuur een e-mail naar lop.brussel@vlaanderen.be

Bij de inschrijving vragen wij een officieel document mee te brengen dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (samenstellling van het gezin).
De inschrijving kan pas ingaan na instemming en schriftelijk akkoord betreffende het pedagogisch project, het schoolreglement en de engagementsverklaring.
Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school. Bij elke wijziging van het schoolreglement wordt dit expliciet medegedeeld via de website. Indien ouders niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van het kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.
Bij de inschrijving van het kind, zullen de ouders bevraagd worden over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, eventueel info over de vorige school en schoolresultaten… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien de school op de hoogte is van het niet-akkoord van een van beide ouders, kan het kind niet ingeschreven worden.
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

Gezocht!Klasleerkracht 3e kleuterklas (2022-2023)