Rondleiding nieuwe ouders

Ontdek onze locatie met een rondleiding! Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken en we regelen graag een geschikt moment voor uw bezoek.

Wat moet u doen om uw kind in te schrijven op onze school?

Na de broers, zussen en kinderen van personeel kunnen alle andere kinderen zich inschrijven. Om in te schrijven in een kleuter- of lagere school moet je je kind eerst aanmelden. Bereid je aanmelding goed voor:

  1. Maak een lijstje met de scholen van je keuze.
  2. Informeer je over de procedure.
  3. Ga na of je kind voorrang heeft.
  4. Verzamel de nodige documenten.
  5. Bekijk het overzicht vrije plaatsen.

Meer informatie en tips over hoe je je aanmelding kunt voorbereiden.

Om in te schrijven in een kleuter- of lagere school moet je je kind eerst aanmelden. Een aanmelding is geen inschrijving. Aanmelden betekent dat je als ouder digitaal opgeeft voor welke scholen je interesse hebt. Na de aanmeldingsperiode verdeelt de computer de aangemelde leerlingen over de vrije plaatsen. Pas dan weet je in welke school je kunt inschrijven.

Aanmelden doe je vanaf 19 maart vanaf 9u. Ga naar inschrijveninbrussel.be en de online aanmeldapplicatie en meld je kind aan. Het moment van aanmelden speelt geen rol. Het is niet zo dat de eerste die aanmeldt als eerste een plaats krijgt. Het is wel belangrijk dat je je kind aanmeldt tijdens deze periode. 

Meer informatie over hoe je moet aanmelden.

Na de aanmelding krijg je een toewijzingsbericht. Hierin staat of je kind een plaats heeft of niet. Heb je een plaats? Ga naar de school vanaf 13 mei. Doe je dat niet, dan verlies je de gereserveerde plaats. Heb je geen plaats? Dan komt je kind automatisch op de wachtlijst. De school contacteert je wanneer er een plaats vrijkomt.

Meer informatie over inschrijven na een aanmelding en over wat je kunt doen als je kind geen plaats heeft.

Broers, zussen en kinderen van personeel kunnen als eerste inschrijven. Tijdens de aanmeldingsperiode voor alle kinderen is er voorrang voor:

  • kinderen met minstens één Nederlandstalige ouder
  • leerlingen met een GOK- of niet-GOK-profiel

 

Meer informatie over de voorrangsgroepen.

Heb je je kind aangemeld maar heb je geen plaats? Dan komt je kind op de wachtlijst terecht. De school contacteert je wanneer er een plaats vrijkomt. Je kunt je kind ook nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode.

Heb je je kind niet aangemeld? Dan kun je je kind nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode in de scholen waar er nog plaats is. De vrije inschrijvingsperiode start op 23 mei 2023 om 9 uur.

Meer informatie over wat je kunt doen als je kind geen plaats heeft.

Bij de inschrijving vragen wij een officieel document mee te brengen dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (samenstellling van het gezin).
De inschrijving kan pas ingaan na instemming en schriftelijk akkoord betreffende het pedagogisch project, het schoolreglement en de engagementsverklaring.
Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school. Bij elke wijziging van het schoolreglement wordt dit expliciet medegedeeld via de website. Indien ouders niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van het kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.
Bij de inschrijving van het kind, zullen de ouders bevraagd worden over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, eventueel info over de vorige school en schoolresultaten… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien de school op de hoogte is van het niet-akkoord van een van beide ouders, kan het kind niet ingeschreven worden.
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.