Nuttige info

Als ouders hebben jullie hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van je kind(eren). Onze school zet zich elke dag in om dit engagement
waar te maken.

TweeBergen

Coördinerende directeur: Gregory De Wit

SCHOLENGEMEENSCHAP

Schoolbestuur

Voorzitter:
Daniël Poelman

Vlinderkrantje

Waar ieder kind zich mag en kan ontpoppen volgens zijn kwaliteiten.

Schoolreglement

Met ons schoolreglement willen we bouwen aan een veilige en inclusieve leeromgeving.

Oudercomité

Jij bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal.

Engagementsverklaring

Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken.

Covid-19 Update 😷

Wat verandert er vanaf maandag 7 maart?

Code geel:

  • Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmasker meer dragen.

Opgelet: mondmaskers zijn voor +12-jarigen wel nog verplicht op het openbaar vervoer. Op het collectief vervoer - zoals busvervoer naar het zwembad of een extra-muros activiteit - is een mondmasker dragen aanbevolen. 
Ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er een in dat geval.