Nuttige info

Als ouders hebben jullie hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van je kind(eren). Onze school zet zich elke dag in om dit engagement
waar te maken.

TweeBergen

Coördinerende directeur: Gregory De Wit
SCHOLENGEMEENSCHAP

Schoolbestuur

Voorzitter:
Daniël Poelman

Vlinderkrantje

Waar ieder kind zich mag en kan ontpoppen volgens zijn kwaliteiten.

Schoolreglement

Met ons schoolreglement willen we bouwen aan een veilige en inclusieve leeromgeving.

Oudercomité

Jij bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal.

Engagementsverklaring

Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken.
Personeel gezocht!Klasleerkracht 4de leerjaar (2022-2023)

Je bent klasleerkracht van het 4de leerjaar dat 17 leerlingen telt.

Samen met jouw geëngageerde graadpartner, organiseer je vakoverschrijdende activiteiten.

Je krijgt alle autonomie om jouw klasje volledig naar jouw hand te organiseren en vorm te geven.

Je bent geëngageerd en teamgericht.

Volgend schooljaar, gaan wij aan de slag met CEGO rond het aspect binnenklasdifferentiatie. Wij gaan een kijkje nemen in andere scholen om onze creativiteit en inspiratie een extra boost te geven, zodat we dit daarna kunnen vertalen naar onze eigen schoolvisie.