Nuttige info

Als ouders hebben jullie hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van je kind(eren). Onze school zet zich elke dag in om dit engagement
waar te maken.

TweeBergen

Coördinerende directeur: Gregory De Wit

SCHOLENGEMEENSCHAP

Schoolbestuur

Voorzitter:
Daniël Poelman

Engagementsverklaring

Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken.

Schoolreglement

Met ons schoolreglement willen we bouwen aan een veilige en inclusieve leeromgeving.

Oudercomité

Jij bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal.