Kleuteronderwijs

Als één kind in de klas in een periode van één week  positief test, worden alle andere kinderen van de kleuterklas én de leerkrachten en verzorgers als laagrisicocontact ingeschaald. Voor hen zijn geen test of quarantaine nodig. Ze vermijden wel best contact met kwetsbare personen.

De klas blijft gewoon open, maar blijf wel extra waakzaam gedurende twee weken na de start van de isolatie van de zieke kinderen.

Moesten er binnen de zeven dagen twee of meer kinderen van éénzelfde klas besmet blijken, dan treedt de procedure voor clusterbesmettingen in werking en gaat de ganse klas voor één week in quarantaine vanaf de dag na de dag waarop de tweede besmetting bevestigd werd.  Alleen de kinderen die symptomen vertonen, moeten getest worden.

Leerkracht (of begeleider) is besmet

Als de leerkracht of begeleider besmet is, gaat hij in isolatie. Alle kinderen van de kleuterklas worden dan beschouwd als hoogrisicocontact. Zij moeten allemaal in quarantaine.  Alleen de kinderen die symptomen vertonen, moeten getest worden. 
Voor de collega’s van de besmette leerkracht of begeleider wordt individueel beoordeeld of zij al dan niet als hoog- of laagrisicocontact moeten beschouwd worden. Hoogrisicocontacten zijn personen met wie de besmette persoon echt fysiek contact heeft gehad of cumulatief contact gedurende meer dan een kwartier op minder dan 1,5 meter zonder mondmasker.

Lager onderwijs

Als één kind in de klas van de lagere school positief test, worden alle andere kinderen van de klas én de leerkracht als laagrisicocontact ingeschaald. Voor hen zijn geen test of quarantaine nodig. Ze vermijden wel best contact met kwetsbare personen.
De klas blijft gewoon open, maar blijf wel extra waakzaam gedurende twee weken na de start van de isolatie van het zieke kind.
Moesten er binnen de week twee of meer kinderen van éénzelfde klas besmet blijken, dan treedt de procedure voor clusterbesmettingen in werking en gaat de ganse klas voor één week in quarantaine vanaf de dag na de dag waarop de tweede besmetting bevestigd werd..  Alleen de kinderen die symptomen vertonen, moeten getest worden.

Leerkracht (of begeleider) is besmet

Als de leerkracht besmet is, gaat hij in isolatie. Er volgt een beperkt contactonderzoek:

  • Als de leerkracht een mondmasker droeg, de afstand van 1,5 meter kon bewaren en de ruimte goed geventileerd was, dan worden alle kinderen als laagrisico beschouwd en moeten er geen maatregelen worden genomen.
  • Als de leerkracht geen mondmakser droeg en/of geen afstand kon bewaren, wordt de hele klas als hoogrisicocontact beschouwd.  Alle leerlingen gaan dan gedurende zeven dagen in quarantaine. Alleen de leerlingen met symptomen worden getest.